Zápis dětí do 1. třídy v ZŠ Osečná pro školní rok 2018/2019

autor: | 15. března 2018

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se uskuteční dne 6. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hodin v přízemí budovy ZŠ Osečná. Ve školním roce 2018/2019 může být z hlediska kapacity třídy přijato maximálně 30 žáků.

Kritéria pro přijetí žáků:

  1. Děti s místem trvalého pobytu v obci Osečná.
  2. Děti, které navštěvují MŠ Osečná.
  3. Ostatní děti.
  4. Pokud z hlediska kapacity školy nebudou moci být přijaty všechny děti v rámci některého z kritérií, bude se v rámci daného kritéria rozhodovat losováním.
    Ostatní podrobné informace v přiloženém letáku.